3 měsíční intenzivní kurz EGYPTSKÝCH MYSTÉRIÍ I

opět od dubna 2024

Již desátý cyklus tohoto kurzu ve variantě on-line nebo osobně v Praze bude probíhat od 4. září do 20. listopadu 2024. 

Ukázková hodina zdarma proběhne 21.8. a každý zájemce obdrží také její záznam.

Kurz rozvoje spirituálních schopností, dle egyptských mystérií uzpůsobených na současnou dobu.  

Během intenzivního tříměsíčního kurzu projdete mystériemi egyptských chrámů, ponoříte se do hloubek své duše, emocí a schopností. Během zasvěcení, transformačních meditací a cvičení uděláte výrazný pokrok ve svém duchovním vývoji a dojde u vás k probuzení skrytých schopností.  

Šest dvoutýdenních cyklů zahrnuje:


měsíce studia
hodin přednášek
hodin cvičení
stupně zasvěcení
hlubokých meditací
úkolů k samostudiu

VŠECHNY ON-LINE PŘENOSYSE KONAJÍ ŽIVĚ,

NEJEDNÁ SE TEDY O NAHRANÁ VIDEA, KTERÁ BYSTE SI JEN POUŠTĚLI.

PO PŘENOSU OBDRŽÍTE ZÁZNAMY VŠECH PŘEDNÁŠEK I CVIČENÍ
A BUDOU VÁM K DISPOZICI I PO SKONČENÍ KURZU.

KURZ OBSAHUJE


PŘEDNÁŠKY

Přednášky plné zajímavých a často i utajovaných informací.

CVIČENÍ

Praktická cvičení na rozvoj spirituálních schopností.

ZASVĚCENÍ

Zasvěcení do egyptského léčivého systému Seichem I. až III. stupeň.

SAMOSTUDIUM

Systém domácího samostudia vám pomůže ovládnout své schopnosti.

JÓGA

Speciální program jógových cviků,
dechových praktik, muder a manter.

DOBROVOLNÁ PRAXE

Pokud budete chtít, můžete se každý týden účastnit léčení na dálku.

PRÁCE S ANKHEM

Základy energetické práce s velkým egyptským ankhem!

SDÍLENÍ ZÁŽITKŮ

Po celou dobu můžete vše sdílet a radit se ve skupině adeptů.

PŘEDNÁŠKY EGYPTSKÝCH MYSTÉRIÍ

Na přednáškách se dozvíte informace z utajené historie naší planety a lidí od roku 200 000 př. n. l. a pravdu o vzniku Egypta, sfingy a pyramid. Podíváme se na to, jak žili Egypťané, v co věřili a jaký byl jejich vztah k posmrtnému životu. Dozvíte se, jak probíhala výuka v chrámech mystérií Boha Hóra a budete pokračovat ve svém studiu. 

Prožijete opět stvoření světa dle egyptských mystérií a poznáte jednotlivé dimenze vesmírů.

Dojdete k poznání, že většina současných náboženství i moderních kurzů vychází z původního egyptského učení pocházejícího od Atlanťana Thovta (Herma Trismegista). 

Proniknete do základů hermetismu a naučíte se tato pravidla efektivně využívat pro zlepšení svého každodenního života.

Obdržíte přehledné informace o čakrách, jemnohmotných tělech, nádích a DNA a pochopíte, jak vše spolupracuje a je propojeno navzájem i s Jednotou. 

Seznámíte se s pokročilími egyptskými technologiemi, které zatím nejsou v současné době známy široké veřejnosti.


V první části toho kurzu procvičujeme: 

Vidění aury
Intuici - 3. oko (epifýzu)
Pravou mozkovou hemisféru
Harmonizaci a čištění čaker
Probuzení kundalini
Diagnostiku zdraví a bloků
Léčení osobně i na dálku
Základní práci s velkým ankhem
Ovládání emocí
Koncentraci
Astrální cestování
Zhmotňování přání

Zasvěcení SEICHEM I. až III. stupně

Během kurzu projdete každý měsíc zasvěcením do jednoho stupně původního egyptského energetického systému Seichem. Celkem dosáhnete III. stupňů (v ČR se běžně zasvěcuje jen do druhého stupně). Tato zasvěcení výrazně urychlí váš duchovní růst a otevřou možnosti využívání nových schopností. 

Následně se můžete účastnit pravidelných léčebných on-line přenosů a pomáhat tak lidem k zlepšení jejich zdraví a zároveň tak získat neocenitelné konkrétní zkušenosti z diagnostiky a léčení na dálku.

ASTRÁLNÍ NÁVŠTĚVY
egyptských chrámů

Pomocí řízených meditací astrálně navštívíš některé z chrámů Školy mystérií Boha Hóra v jejich původní podobě a zažiješ tak transformační  energie, které  jsou  dnes  již  jinak těžko dosažitelné. To ti pomůže uvědomit si, kdo jsi, vzpomenout si na své minulé životy a transformovat své vědomí na vyšší stupeň.


JÓGA 

speciální program

Součástí kurzu je i speciální program jógových cviků, dechových praktik, muder a manter, které jsou sestaveny pro každé cvičení tak, aby připravili studenty na duchovní cvičení, uvolňovaly jejich bloky, otevíraly 3. oko a obecně zpřístupňovaly jejich těla vyšším vibracím.

Velký egyptský ANKH

Vyrábím originální velké egyptské ankhy z materiálu, který jsem pro tento účel vyvinul a dlouhodobě ho testuji. Tyto ankhy umí vést a zesilovat léčivou životní energii a mým posláním je obnovit tuto ztracenou technologii a toto učení.

Na konci první části kurzu se naučíte základní práci s ankhem a v pokročilém kurzu pak i pokročilé techniky.

ON-LINE i OSOBNĚ

Originální 3 měsíční kurz EGYPTSKÝCH MYSTÉRIÍ si můžeš užít z pohodlí svého domova formou živých on-line přenosů. Nejedná se tedy o nahraná videa, ale vše je "naživo". Každá přednáška bude nahrána, takže pokud ji nestihneš, můžeš si ji pustit ze záznamu.

Osobně můžeš navštěvovat tento kurz v Praze. 

ON-LINE kurzu probíhá každou středu od 19 hod. do 22 hod. Střídá se vždy přednáška se cvičením. Komu se středa nehodí, tak má možnost i cvičení absolvovat v neděli večer. 

OSOBNĚ můžeš kurz navštěvovat v Praze (čtvrtek od 19 hod.).  Přednášky jsou společné pro všechny a tedy on-line. Můžete je sledovat živě nebo ze záznamu.

On-line variantu kurzu již absolvovali i lidé ze Slovenska, Maďarska, Ruska, Anglie, Irska i USA.


PRŮVODCE KURZEM

Petr Křížek

Rodiče mi vyprávěli, že již jako malý jsem se stále vyptával na to, co bylo před narozením a co bude po smrti a nechtěl jsem se spokojit s odpovědí, že "nic nebylo". A tak celý život hledám utajené pravdy, studuji metody rozvoje vědomí a spojení s Jednotou.

Prošel jsem řadou transformací a zasvěceními do mistrovských úrovní mnoha energií. Při cestě po egyptských chrámech se mi naplno otevřely vzpomínky na mé atlanské a egyptské inkarnace, především na životy, ve kterých jsem byl na vyšších stupních ve Škole mystérií Hórova Oka. Díky tomu mám přístup k některým informacím a technikám a byl mi předán i energetický systém Ptah Seichem, který jsem převzal a zpracoval a nyní ho předávám dál pro zvýšení vibrací všech zájemců.

Kromě jiného jsem lektorem Druidské školy krajinné energie, zabývám se stavbou kamenných kruhů, čištěním domů i lidí, léčením, výklady minulých životů, vyhledáváním ztracených osob, energetické ochraně, ale také bylinkami a biodynamickým zemědělstvím. Aktivně zasvěcuji do mistrovských úrovní více jak 15ti energetických systémů atd. Věnuji se obnově vědění a schopností pradávných civilizací.

Těším se na setkání s vámi a rád odpovím na vaše dotazy.

Mobil a WhatsUp: +420 606 718 788

E-mail: petr@skolamysterii.cz

Snažím se znovu objevovat zapomenuté pravdy.

Vyjádření studentů kurzu

Tento kurz již absolvovali studenti nejen z ČR, ale i ze Slovenska, Maďarska, Ruska, USA a dokonce i z Egypta. Kurz je samozřejmě v českém jazyce.

Takto hodnotí kurz jeho účastníci

Sem vložte podnadpis

Otázky a odpovědi

Je kurz vhodný i pro začátečníky?
Tento kurz je vhodný pro začátečníky i ty, kteří jsou na duchovní cestě již delší dobu. Myslím, že každý si v kurzu najde to své a udělá významný krok ve svém vývoji.

Pomůže mi kurz, když jsem terapeut nebo masér?
Mám velmi dobrou zpětnou vazbu od absolventů kurzu, mezi kterými byli i maséři, terapeutky, kaučové, poradci, výživoví specialisté, bylinkářka, apod. Všichni se shodli na tom, že jim tento kurz pomohl zlepšit jejich schopnosti, které využívají ve své praxi a nabízejí nově i další služby, které jejich kolegové neumí.

Nevadí, že mám již zasvěcení Ra-Sheeba nebo jiné Reiki?
Vůbec to nevadí. Každý energetický systém je individuální a každé zasvěcení vás tranformuje a otevírá vám další možnosti. V mém kurzu kladu velký důraz na vysvětlení, předvedení a hlavně pravidelné používání práce s energií Seichem. 

Když se přihlásím na osobní kurz, tak jsou přednášky on-line a cvičení osobně?
Ano. Rozdíl mezi absolvováním kurzu osobně a on-line je ve cvičeních a zasvěceních, ale přednášky jsou pro všechny společné a to formou živého on-line přenosu, který si můžete případně pustit i ze záznamu.

Mohu někoho doporučit na léčení?
Po prvním zasvěcení jsou součástí kurzu dobrovolné léčebné on-line přenosy, během kterých léčíme lidi, kteří se nám nahlásí. Většinou jsou to studenti kurzu, jejich známí a rodinní příslušníci. V každém případě s tím musí daná osoba vždy souhlasit a následně nám sdělit zpětnou vazbu.

Nabízíte i další trénink?
Každý týden ukrývám do truhličky jednu ze čtyř věcí a všichni mohou navnímávat, jaká věc to je. Někdy zase určujeme polohu osoby a připravuji i další cvičení. Je to ke kurzu zdarma.

Dostanu osvědčení o absolvování kurzu?
Ano, na konci kurzu dostanete osvědčení o úspěšném absolvování kurzu a o zasvěcení do III. stupně Seichem. Certifikát obdržíte v PDF a účastníci osobního studia ho obdrží i vytištěné.

Kdy a jak musím kurz uhradit?
Kurz můžete uhradit jednorázovou platbou (se slevou) nebo měsíčními platbami, a i ty je možné nastavit dle vašich možností. Cena kurzu je nastavena tak, aby si ho mohl dovolit každý, kdo má zájem na sobě aktivně a dlouhodobě pracovat.

Je možné v kurzu pak dále pokračovat?
Tento kurz má aktuálně dva stupně, takže po úspěšném dokončení vás rád uvítám v pokračovacím kurzu, který bude probíhat na podzim nebo v zimě.

Certifikáty, které obdržíte

Po úspěšném absolvování kurzu obdržíte dva certifikáty. Jeden certifikát o absolvování kurzu Egyptská mystéria I a druhý k zasvěcení do en. systému Seichem III. stupeň. Certifikáty obdrží účastníci on-line kurzu v PDF a studenti v osobní variantě kurzu kvalitně vytištěné.

Garance vrácení celé částky!

Sem vložte podnadpis

Do jednoho měsíce, tedy dokonce až po zasvěcení do I. stupně Seichem, můžete kurz ukončit bez udání důvodu a vrátím vám celou uhrazenou částku.

Pokud by se vám stalo, že z nějakého důvodu musíte kurz v některého jeho části přerušit, můžete na studium navázat v podzimním opakování toho kurzu a neplatíte nic navíc.

Cena 3 měsíčního intenzivního kurzu

Kurz je možné hradit najednou při zahájení kurzu nebo postupně v měsíčních splátkách.

Studium ON-LINE

7 000 Kč

Studium OSOBNĚ

v Praze nebo Pardubicích

10 000 Kč

Další materiály a věci pro výuku i praxi

Sady fotek z jednotlivých egyptských chrámů, video záznamy přednášek, exporty prezentací ve formátu PDF, skripta k vybraným tématům a cvičením. Grafické podklady pro diagnostiku a vaši praxi, voskovky, svíčka pro tréning koncentrace a otevření 3. oka.

ZDARMA

Navíc: osobní konzultace

Osobně provádím každého účastníka kurzu a pomáhám mu zvládnout práci s novými energiemi, odstranit bloky a pozvednout jeho vědomí.

ZDARMA

Navíc: možnost zakoupit velý egyptský ANKH

Pouze pro účastníky našeho kurzu vyrábíme alchymistickou metodou velké egyptské ankhy.

BONUS

Zaujal vás tento kurz?

Vyplňte tento formulář, budu vás kontaktovat a zašlu vám podrobný harmonogram kurzu a odpovím na vaše případné dotazy.

Pokračování kurzu

Cílem I. stupně kurzu je především probudit duchovní schopnosti a ovládnout své emoce, mysl a svůj život a to především pomocí aplikace hermetických principů jejichž autorem je Thovt. Na tento kurz navazuje jeho II. část, která bude probíhat od prosince 2023. 

V kurzu Egyptská mystéria II se věnujeme dalšímu rovoji schopností a jejich využití v praxi. Zaměřujeme se na léčení, načítáním a výklady minulých životů, věštění a magii apod. V rámci druhé části kurzu projdou adepti zasvěcením Ptah Seichem, což je prastarý egyptský systém, který byl nyní uvolněn pro možnost snažšího dosažení vyšších duchovních rovin.

Účastníci kurzu se také mohou stát členy Klubu školy mystérií a účastnit se expedic do Egypta a víkendových osobních akcí, pořádaných školou mystérií.

Další pořádané akce

Na většinu akcí je omezená kapacita, takže pokud máte o některou akci zájem, tak prosím napište co nejdříve o bližší informace na petr@skolamysterii.cz.

Transformační cesta po egyptských chrámech a pyramidách
 Školy mystérií Hórova oka

Tato cesta je výhradně pro účasntíky a absolventy kurzu Egyptská mystéria.

Termín: březen 2025

Druidská škola krajinné energie

Víkendem TAJEMSTVÍ DRUIDŮ na Šumavě otevírám novou třídu Druidské školy krajinné energie. 

Termín: 30. 8. - 1. 9. 2024