NAŠE PROJEKTY

Podkrkonošská druidská škola
a Druidská škola krajinné energie

Přes zimu se věnujeme duchovnímu rozvoji ve Škole mystérií a v létě pečujeme o matičku Zemi. Pořádáme víkendové kurzy, které na sebe navazují, vedou ke zvýšení vnímavosti adeptů na energii Země a přírodní bytosti i k vnitřní transformaci. V druidské škole se nejen naučíte komunikovat s přírodními bytostmi, vědomím Země, stromů i kamenů, ale budete se podílet na obnově geomantické sítě.

Naučíme vás vytvářet energetické body a lines, stavět a aktivovat menhiry a kamenné kruhy. Prožijete s námi i večery s bubnováním u ohně, vyprávěním a pokud budete chtít, můžete se i projít po rozpálených uhlících.

Energetické čištění

V tomto projektu nabízíme energetické čištění budov a kanceláří včetně jejich harmonizace. Navíc nabízíme také pročištění energetických blokád ve firmě i mezilidských vztazích, což umožňuje lepší chod společnosti. Jsme také schopni doporučit vhodnost jednotlivých zaměstnanců na dané pozice, jejich talenty a vhodnou náplň jejich práce, včetně náhledu do budoucnosti.

Historie planety

Jsme přesvědčeni o tom, že historie naší planety v té podobě, která nám je dnes předkládána vědci, není pravdivá. Svědčí o tom mnoho důkazů. Proto jsme se rozhodli vytvořit přehlednou časovou osu od -115 000 let až do současnosti. Do této časové osy jsme vyznačili hlavní světové události týkající se geologie planety, sociologie a technologií. Tuto osu si můžete prohlédnout ve 2D i 3D zobrazení.

Hlavním zdrojem informací pro nás byly knihy skvělého českého badatele Ivo Wiesnera. Tento projekt je naší poctou této osobnosti celosvětového významu. Aktuálně na projektu ještě dále pracujeme :)

Kamenné kruhy

Pro všechny příznivce naší planety připravujeme web o kamenných kruzích, které jsme společně s dalšími českými druidy postavili. Na webu bude kromě přehledu kamenných kruhů i návod na jejich stavbu. Web není zatím zcela hotový :(

Druidi.cz

Jsme součástí neziskové druidské organizace KRUH21 zapsaný spolek, která provozuje web www.druidi.cz a organizuje dlouhodobé projekty velkého významu. Za mnohé například vytvoření a aktivaci pražského, plzeňského a brněnského energetického okruhu, stavby kamenných kruhů nebo vytváření a obnovy nových ley lines.

Druidská akademie

Podporuji tento projekt, kde se lidi dělí o své poznání.